Ranunculus lingua - Greater Spearwort

Phylum: Magnoliophyta - Klasse: Equisetopsida - Orden: Ranunculales - Familie: Ranunculaceae

Greater Spearwort

Beskrivelse

Svært store blomster og kraftige stengler hjelper til med å skille denne fantastiske, flerårige våtmarken, en av de største av våre innfødte smørblomster. De oppreiste hule stilkene har få grener og noen ganger ingen. De koppformede blomstene, vanligvis 4 til 5 cm tvers, har fem blanke gule kronblad. Lange stilkede basalblader har en tendens til å visne før blomstringssesongen, mens bladene høyere opp på stilkene er lansettformede og enten stilkfrie eller med veldig korte stilker.

Fordeling

Denne vakre villblomsten er lokalisert i Storbritannia og Irland, spesielt i de sørlige regionene.

Habitat

Greater Spearwort er langt mindre utbredt enn Lesser Spearwort og foretrekker generelt våtere naturtyper som gjerder og dammarger. En av årsakene til nedgangen de siste årene er tapet av det foretrukne habitatet som følge av drenering av land for å gi plass til mer intensivt jordbruk.

Greater Spearwort, Kenfig NNR

Disse eksemplarene som er vist på denne siden, ble sett i Wales, Storbritannia, i juli.


Vi håper at du har funnet denne informasjonen nyttig. I så fall er vi sikre på at du vil finne bøkene våre Wonderful Wildflowers of Wales , bind 1 til 4, av Sue Parker og Pat O'Reilly også veldig nyttige. Kjøp eksemplarer her ...

Andre naturbøker fra First Nature ...